image35

Välkomna på landskap!

Härmed kallas Wermlands Nations medlemmar till Första Lagtima Landskap den 30/3 kl 18.00 i gillestugan. Landskapet är nationens högst beslutande organ där samtliga medlemmar har rösträtt. Den här gången kommer vi bland annat att välja en ny Kurator! Dagordning med valberedningens förslag och motförslag hittar du här.