top of page
kontakt.jpg

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon på nationen? Eller kanske du vill kontakta oss anonymt? Här hittar du aktuell information om hur du kan göra just det!

Logo__FBProfilePic__Blue1.jpg

q@wermlandsnation.se

Kontakta Kurator för frågor om medlemskap, nationens organisation, frågor om styrelsen eller traditioner. Det är också kuratorn som är ansvarig för entre nationen såväl som kurateln.

22853146_1606130562767165_77580384800169

pqs@wermlandsnation.se

 

PQS ansvarar för verksamheten,  förmän och beställningar  hos nationerna. Kontakta mig  om du vill diskutera vår verksamhet eller verksamhet eller om du är intressant att bli aktiv.

Logo__FBProfilePic__Blue1.jpg

styrelsen@wermlandsnation.se

Styrelsen ansvarar för all verksamhet inom Wermlands Nation. Kontakta Styrelsen om du vill föreslå ärenden för diskussion eller vill att nämnden fattar beslut i en fråga.

22853146_1606130562767165_7758038480016972617_n.jpg

gudrunkoren@wermlandsnation.se

Gudrunkören är körsamarbetet mellan Gudrun-nationerna. Kontakta körledaren för frågor om kören.

22853146_1606130562767165_77580384800169

pqe@wermlandsnation.se

Kontakta PQE för frågor om ekonomi, fakturering, samarbeten, bidrag eller om du har frågor om sittande betalningar eller dylikt.

Logo__FBProfilePic__Blue1.jpg

husfman@wermlandsnation.se

Husförman ansvarar för våra studentbostäder. Kontakta dem för frågor om boende och frågor om byggnaden eller lokalen.

22853146_1606130562767165_77580384800169

prchef@wermlandsnation.se

PR-Chef ansvarar för nationens sociala medier och marknadsföring. Du kan kontakta dem för idéer, förslag eller något annat.

Logo__FBProfilePic__Blue1.jpg

valberedning@wermlandsnation.se

Valstyrelsen förbereder landsmötet, Landskap. Kontakta valnämnden för frågor om val  eller om du vill kandidera till en tjänst.

Anonym kontakt

Om du vill diskutera något om en medlem i Kuratel, men inte vill eller inte känner dig bekväm att ta upp frågan direkt till den personen, kan du alltid skicka ett mail till vår kurator q@wermlandsnation.se eller styrelsen styrelsen@wermlandsnation.se

Du kan också använda följande formulär för att kontakta vår kurator direkt och anonymt:

Contact
Anonymous
bottom of page