top of page

NATU-kommittén

NATU-kommitténs huvudsakliga mål är att hantera några av de många alkoholfria evenemang som nationen anordnar. Detta kan innefatta att representera nationen i Gudrunkören, vara värd för olika evenemang och ta hand om vår brädspelssamling.  

Om du vill ha mycket frihet och kreativitet i att arrangera några riktigt trevliga evenemang, där alkohol inte är inblandat, bör du överväga att söka en tjänst i NATU-kommittén.  

NATU-kommittén rapporterar till PQS

Image from iOS (1).jpg

Positioner

NATU förman - 2 st


NATU-förmän ansvarar för att skapa och organisera alkoholfria evenemang, t.ex. filmkvällar, picknick
eller säsongsbaserade evenemang. Ansvaret innebär också att genomföra dem. Det finns mycket kreativitet i rollen. Vidare ansvarar du även för Kuratelets internationella idrottsevenemang, där idrottsförmännen hjälper dig. Som NATU-förman förväntas du och din kollega organisera minst 5 evenemang varje termin.

Körförman - 1 st


Körförmannen är nationens representant i Gudrunkoret.

Brädspelsförman - 1 st


Brädspelsförmannen ansvarar för att vår spelsamling är uppdaterad och i bra skick. Det innebär att städa spelen och att föreslå köp av nya spel.

bottom of page