• wermlands nation

Sök till förman! Become a foreman!


Call for foreman-posts this fall!

~ENGLISH BELOW~


Trots att det kanske inte känns så just nu, så kommer höstterminen och därmed en ny termin fylld av nationsaktiviter. Till detta behöver vi en grupp av engagerade landsmän. Att vara förman är din stora chans om du vill prova på att; stå bakom bardisk, vara kock, samordna våra utskott eller sitta i beslutsfattande organ i en organisation som representerar ett tusental medlemmar! Att vara förman är givande, kul och ger tillfälle att skapa livslånga vänskaper!


Nominera dig själv eller en vän enklast genom att kontakta valberedningen, valberedning@wermlandsnation.se


* Observera att positionerna i kuratelet samt i styrelsen måste intervjuas av valberedningen.⁣

Although it may not feel like it right now, the autumn term is approaching and thus a new semester filled with nation activities. For this, we need a group of committed members of the nation ("landsmän"). To become a foreman is your big chance if you've ever wanted to try tending bars, be a restaurant chef, coordinate our committees or sit on boards of directors at an organization representing about a thousand people! Being a foreman is rewarding, fun and gives you opportunities to create life-long friendships!


The easiest way to nominate yourself or a friend is by contacting the Election Board, valberedning@wermlandsnation.se


*Please note that the positions in the kuratel and the board must be interviewed by the Election Board.⁣