• wermlands nation

Utlysning av förtroendeposter


Valberedningens utlysning

4 Lagtima Landskap

Torsdagen den 10 december


Intresserade kandidater kan kontakta kuratelet på q@wermlandsnation.se, eller valberedningen på valberedning@wermlandsnation.se


Poster markerare med * måste ansökas genom valberedningen och posten valberedningsledamot** måste tillsättas på landskap, kontakta kuratelet. Kontakt av valberedningen kan också göras genom google-formulär:

https://forms.gle/mB3EhEFdxUXw2j4f9


Interested candidates can contact the kuratel at q@wermlandsnaiton.se, or the election board at valberedning@wermlandsnation.se


Posts marked with * have to apply through the election board and the post valberedningsledamot** has to be elected at the landskap, contact the kuratel. Contact of the election board can also be done through the google form:

https://forms.gle/mB3EhEFdxUXw2j4f9Följande poster utlyses för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

Pubförman

Pubkock

Barchef

Brädspelsförman

Hovmästare

Sittningskock

Frunchförman


Idrottsförman

Körförman

PR-chef

Designchef

Fotoförman

Representant i AFÖS

Suppleant i AFÖS

Fanbärare


Följande poster utlyses för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Prokurator social*

Prokurator ekonomi*

2 Styrelseledamot*

2 Styrelseledamot sakkunnig*

2 Valberedningsledamot**


Festmästare

Novischförman

Övermarskalk

Miljösamordnare

Revisorer


Följande poster utlyses som fyllnadsval för perioden 2020-12-10 – 2020-12-31

1 Styrelseledamot*

1 Styrelseledamot sakkunnig*Alla medlemmar har rätt att nomineras till förmannaposter.


För kuratel och styrelse är sista nomineringsdag torsdagen 19 november kl. 23.59.

För valberedningsledamot är sista nomineringsdag torsdagen 3 december kl. 23.59


/ValberedningenAll members have the right to be nominated to foreman posts.


Last day for nominations to kuratel and board is thursday november 19th 23.59.

Last day for nomination to election board is thursday december 2rd 23.59


/ Election Board