• valberedningsordf

Utlysning av förtroendeposter

Uppdaterad: mar 2


Valberedningens utlysning

Första Lagtima Landskap

Måndagen den 15 mars


Intresserade kandidater kan kontakta kuratelet på q@wermlandsnation.se, eller valberedningen på valberedning@wermlandsnation.se


Kontakt av valberedningen kan också göras genom google-formulär:

https://forms.gle/U29QRViu5UhBKe3N6


Poster markerade med * måste ansökas genom valberedningen. Poster markerade med ** måste ansökas genom valberedningen samt den sökande måste ha varit medlem av Wermlands nation under minst två terminer. Posten valberedningsledamot*** kan endast väljas på Landskap, och en motkandidatur med en beskrivning av kandidaten skickas till q@wermlandsnation.se senast den 8 mars.


Interested candidates can contact the kuratel at q@wermlandsnaiton.se, or the election board at valberedning@wermlandsnation.se


Contact of the election board can also be done through the google form:

https://forms.gle/U29QRViu5UhBKe3N6


Posts marked with * have to be applied for through the election board. Posts marked with ** have to be applied for through the election board and the applicant has to have been a member of Wermlands nation for at least two semesters. The post valberedningsledamot*** can only be elected at the Landskap and a counter-nomination with a description of the candidate should be sent to q@wermlandsnation.se , latest on March 8th.Följande poster utlyses för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30

Kurator**

Husförman**


Följande poster utlyses som fyllnadsval för perioden 2021-03-15 – 2021-06-30

Pubförman

Hovmästare

Sittningskock

Körförman

Trädgårdsförman

Joggingförman

Fanbärare


Valberedningsledamot***


Följande poster utlyses som fyllnadsval för perioden 2021-03-15 – 2021-12-31

1 Styrelseledamot*

1 Styrelseledamot sakkunnig*


Festmästare

Övermarskalk

Miljösamordnare

RevisorAlla medlemmar har rätt att nomineras till förmannaposter.


För kuratel och styrelse är sista nomineringsdag måndag 22 februari kl. 23.59.


/ValberedningenAll members have the right to be nominated to foreman posts.


Last day for nominations to kuratel and board is Monday February 22nd 23.59.


/ Election Board