• valberedningsordf

Utlysning av förtroendeposter


Valberedningens utlysning

Andra Lagtima Landskap

Måndagen den 17 maj


Intresserade kandidater kan kontakta kuratelet på q@wermlandsnation.se, eller valberedningen på valberedning@wermlandsnation.se


Poster markerade med * måste ansökas genom valberedningen. Poster markerade med ** måste ansökas genom valberedningen samt den sökande måste ha varit medlem av Wermlands nation under minst två terminer. Posten valberedningsledamot*** kan endast väljas på Landskap, och en motkandidatur med en beskrivning av kandidaten skickas till q@wermlandsnation.se senast den 10 maj


Interested candidates can contact the kuratel at q@wermlandsnaiton.se, or the election board at valberedning@wermlandsnation.se


Posts marked with * have to be applied for through the election board. Posts marked with ** have to be applied for through the election board and the applicant has to have been a member of Wermlands nation for at least two semesters. The post valberedningsledamot*** can only be elected at the Landskap and a counter-nomination with a description of the candidate should be sent to q@wermlandsnation.se , latest on May 10th.Följande poster utlyses för tiden 2020-07-01 – 2020-12-31

Pubförman

Krögare

Barchef

Hovmästare

Sittningskock

Frunchförman


Idrottsförman

Körförman

PR-chef

Designchef

Fotoförman

Representant i AFÖS

Suppleant i AFÖS

Fanbärare


Följande poster utlyses för tiden 2020-07-01 – 2021-06-30

Novischförman

Miljösamordnare

Valberedningsledamot***


Följande poster utlyses som fyllnadsval för perioden 2021-05-17 – 2021-12-31

Valberedningsledamot***


Festmästare

Övermarskalk

Miljösamordnare

Revisor


Följande poster utlyses för fyllnadsval tiden 2020-05-17 – 2020-06-30

Valberedningsledamot***


Alla medlemmar har rätt att nomineras till förmannaposter.


/ValberedningenAll members have the right to be nominated to foreman posts.


/ Election Board