• wermlands nation

Utlysning av förtroendeposter |Tredje lagtima landskap

Uppdaterad: 21 sep 2020


Valberedningens utlysning

3 Lagtima Landskap

Torsdagen den 15 oktober


Fyllnadsval för perioden 2020-10-15 – 2021-06-30

Kurator


Poster för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Prokurator ekonomi*

Prokurator social*


*Notera att poster till Kuratelsposition måste valberedas.

Fyllnadsval för perioden 2020-10-15 – 2020-12-31

Prokurator social*

4 Pubförman

4 Krögare

3 Barchef

1 Hovmästare

2 Sittningskock

3 Brädspelsförman

3 Frunchförman

2 Idrottsföman

1 PR-chef

1 Designchef

1 Fotoförman

1 Representant i AFÖS

1 Suppleant i AFÖS


*Notera att poster till Kuratelsposition måste valberedas.

Poster för perioden 2020-10-15 – 2021-06-30

1 Miljösamordnare

1 Valberedningsledamot**

1 Styrelseledamot

1 Styrelseledamot – sakkunnig


** Valberedningsledamot ansöks via mail till pqe@wermlandsnation.seAlla medlemmar har rätt att nomineras till förmannaposter.

Nomineringar skickas enklast in via:

Link: https://forms.gle/NsBwxyDKSjvczs1A9


Mail: valberedning@wermlandsnation.se

Brevlåda: Valberedningens brevlåda utanför expeditionen.


Sista nomineringsdag är den September 24 kl. 23:59.


/ValberedningenAll members have the right to be nominated to foreman posts.

Nominations are easiest sent via:

Link: https://forms.gle/NsBwxyDKSjvczs1A9


Email: valberedning@wermlandsnation.se

Mailbox: The Election Boards mailbox outside of the office.


Last day for nominations is September 24 23:59.


/ The Election board