• valberedningsordf

Valberedningens förslag inför Första Lagtima Landskap 2021

Uppdaterad: mar 2


Valberedningens förslag

Första Lagtima Landskap

Måndagen den 15 mars


För perioden 2021-07-01 – 2022-06-30

Kurator

Vakant


Valberedningen uppmuntrar samtliga intresserade att motkandidera. Notera att ansökningar måste valberedas. Om du redan haft intervju med valberedningen angående en kuratelspost behöver en andra intervju ej ske.


En motkandidatur annonseras till Kuratorn senast 8:e mars på:

q@wermlandsnation.se


Om du motkandiderar, vänliga maila valberedningen senast 8:e mars och boka intervju:

valberedning@wermlandsnation.se


The Election Board wants to encourage all those interested to counter candidate themselves to the post. Note that an application require an interview with the Election Board. If you have already had an interview regarding a kuratel post, a second interview does not need to take place.


Counter candidacies must be announced to the kurator by e-mail by March 8th at:

q@wermlandsnation.se


If you counter nominate yourself, please contact the Election Board by March 8th at:

valberedning@wermlandsnation.seHusförman

Johannes Johansson


Motivering: Valberedningen rekommenderar Johannes Johansson till posten som husförman för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30. Johannes är väl införstådd med vad posten som Husförman innebär. Johannes bedöms vara kompetent att utföra de olika uppgifter som posten innebär och visar på stor integritet och motivation inför uppdraget.


Motivation: The Election Board recommends Johannes Johansson for the post as Housing Foreman for the period 2021-07-01 – 2022-06-30. Johannes is well informed of what the post as Housing Foreman entails. Johannes is competent to carry out the tasks that the post require and shows integrity and motivation before the commission.För perioden 2021-03-15 – 2021-12-31

Styrelseledamot

Vakant


Valberedningen uppmuntrar samtliga intresserade att motkandidera. Notera att ansökningar måste valberedas.


The Election board wants to encourage all those interested to counter candidate themselves to the post. Note that an application require an interview with the Election board.Styrelseledamot sakkunnig

Neija Elvekjær


Motivering: Valberedningen rekommenderar Neija Elvekjær till posten som styrelseledamot - sakkunnig för perioden 2021-03-15 – 2021-12-31. Neija har omfattande erfarenhet från flertalet av nationens utskott sedan våren 2015. Neija har ett stort engagemang för nationens fortsatta utveckling och är redo att utföra det arbete som en styrelsepost innebär.


Motivation: The Election Board recommends Neija Elvekjær for the post Board member with field expertise for the period 2021-03-15 – 2021-12-31. Neija has an extensive experience from many parts of the nation, going back to spring 2015. Neija is very dedicated to the development of the nation and is ready to put in the effort needed for a Board member position.


--------


Det står alla medlemmar fritt att ställa upp till val för posterna som motförslag. Dessa motförslag, samt nomineringar till poster i valberedningen, lämnas till Kurator via mail till q@wermlandsnation.se. Notera att kandidering till valberedningen skall förenas med en presentation av kandidaten. Sista nomineringsdag är måndagen den 8 mars kl. 23:59.


Kandidaturer till kuratels- och styrelseposter måste valberedas. Om du önskar att motkandidera, kontakta valberedningen snarast på: valberedning@wermlandsnation.se


Postbeskrivningar finns att läsa på expeditionen och kan även ges ut av valberedningen via mail.


/ValberedningenAll members are free to enter in the election for the posts as counter-candidacies. These counter-proposals, along with nominations for the posts in the Election Board, should be sent to the Kurator through email to q@wermlandsnation.se. Note that the nomination for the election board must be combined with a presentation of the candidate. The last day for nomination is Monday the 8th of March at 23:59.


Candidacy to kuratel and board member positions requires a meeting with the Election Board. If you plan to counter-candidate yourself, please contact the Election Board:

valberedning@wermlandsnation.se.


Post-descriptions are available to read in the office and may also be sent by the Election Board by email.


/The Election Board