top of page

Sexmästeriet

Sexmästeriet ansvarar för Nationens klubb och verksamhet samt sammankopplande sittningar. Detta inkluderar hantering av lokalen i källaren,  sköta baren och ta hand om musiken.  

Med en nyrenoverad källare, samt ett nytt och förbättrat ljudsystem, ser vi fram emot att hitta personer som kommer att skapa oförglömliga kvällar för Wermlands medlemmar och besökare.  

Sexmästeriet rapporterar till PQS

Disco Club

Positioner

Sexmästare - 4 st


Sexmästaren ansvarar för klubbverksamhet och anhängande sittningar. Vidare
ansvarar hen för efterlevnad av gällande regler och lagar, samt har huvudkontakt med väktare och
entrévärdar före och under kvällen gällande t ex planering, fylla och olämpligt
beteende. De ser till att källaren är förberedd, ren och fräsch. Som sexmästare arbetar du
minst 5 gånger utspritt under terminen. Sexmästare arbetar tillsammans i par. Du kan bli ombedd att
arbeta på andra typer av evenemang som pubar och sittningar.

Sexförman - 4 st


Sexförmännen ansvarar för barerna och arbetarna under klubbens verksamhet och anhängande
sittningar. De ser till att barerna är fulla, rena och snygga och hjälper arbetarna under kvällen. De
har huvudkontakten med sina arbetslag före, under och efter klubbkvällarna. De skapar också
rotationsschema för arbetarna under kvällen. Som sexförman arbetar du minst 5 gånger spritt
ute under terminen. Sexförmän arbetar tillsammans i par. Du kan bli ombedd att arbeta på andra typer av
evenemang som pubar och sittningar.

DJ-förman - 2 st


DJ-förmännen är de som spelar all fantastisk musik som våra gäster dansar till hela natten. Dom är
ansvarig för att musiken som spelas går hand i hand med klubbens koncept, och spelar vad
våra gäster vill höra. DJ-förmännen behöver ta med sin egen musikenhet att spela från, t.ex. en bärbar dator.
Som DJ-förman spelar du minst 5 gånger utspridda under terminen.

bottom of page