Student Housing

 
 

Wermland's Nation's house is the oldest in Lund.  It has 22 corridor rooms and about 15 apartments. There are two ways to get housing here:

1. At the start of every semester, depending upon how many people move, a couple of rooms are available for novischer. For the novisch-queue, priority is given to applicants from Värmland, Dalsland, Svealand, and Norrland ("hemortsrätten"). 

2. The other way is to become active in our nation. Points are given to every involved student through a scoring system based on how much they work within the nation. When a contract ends for a corridor room or an apartment, the room is then allocated to students who have the highest point totals.​

 

If you have any questions feel free to contact our husförman: husfman@wermlandsnation.se

Wermlands Nationens hus är det äldsta i Lund. Den har 22 korridorrum och cirka 15 lägenheter. Det finns två sätt att få boende här:

1. I början av varje termin, beroende på hur många som flyttar, finns ett par rum tillgängliga för nybörjare. För nybörjarkön prioriteras sökande från Värmland, Dalsland, Svealand och Norrland ("hemortsrätten").

2. Det andra sättet är att bli aktiv i vår nation. Poäng ges till varje student som är involverad genom ett poängsystem baserat på hur mycket de jobbar inom nationen. När det finns ledig korridorrum eller lägenheter tilldelas rummen sedan studenter som har de högsta poängen.

Om du har några frågor kontakta vår husförman: husfman@wermlandsnation.se

Apply for housing

Your application is valid for 6 months and can be renewed by emailing the Husförman.

Corridor rooms

 

Corridor room is for you who wants your own room but wants to share the kitchen and bathroom with other students. Corridor rooms are perfect for sociable students.

Apply by filling in the pdf-file below and by sending it to the housing foreman

Korridorrum

 

Korridorrummet är för dig som vill ha ditt eget rum men vill dela kök och badrum med andra studenter. Korridorrum är perfekta för trevliga studenter.

Ansök genom att fylla i pdf-filen nedan och genom att skicka den till vår husförman.

Apartments

Apartments are for you who want peace and quiet between your university studies. We have apartment from studios to 4-room apartments. You apply for the entire apartment meaning you are on your own responsible for finding your roommates.

Apply by filling in the pdf-file below and by sending it to the housing foreman

Lägenheter

Lägenheter är för dig som vill ha lugn och ro med dina universitetsstudier. Vi har lägenhet från ettor till 4-rumslägenheter. Du ansöker om hela lägenheten vilket innebär att du är själv ansvarig för att hitta dina rumskamrater.

Ansök genom att fylla i pdf-filen nedan och genom att skicka den till vår husförman.

  • Facebook Classic
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
  • Twitter Classic

Opening hours:

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

Thursday:

Friday:

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00; 17:00-19:00

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

Contact information

exp@wermlandsnation.se

tel. 046-211 44 20

© 2020 by Wermlands Nation. Ansvarig utgivare: Kurator Wermlands Nation