Student Housing

 
 

Wermland's Nation's Studenthouse has 22 corridor rooms and about 15 apartments. Wermlands is a cosy and calm place to live at and it is in the very middle of the city. There are two ways to get housing here:

1. At the start of every semester, depending upon how many people move, a couple of rooms are available for novischer. For the novisch-queue, priority is given to applicants from Värmland, Dalsland, Svealand, and Norrland ("hemortsrätten"). 

2. The other way is to become active in our nation. Points are given to every involved student through a scoring system based on how much they work within the nation. When a contract ends for a corridor room or an apartment, the room is then allocated to students who have the highest point totals.​ Foremen and workers are prioritized in the housing queue. 

 

Fill out the pdf-file below to complete any application for housing. Send this to husfman@wermlandsnation.se   

Wermlands Nations Studenthem har 22 korridorrum och cirka 15 lägenheter. Det är ett trevligt, lugnt och mysigt boende mitt i centrum. Det finns två sätt att få boende här:

1. I början av varje termin, beroende på hur många som flyttar, finns ett par rum tillgängliga för novischer.  Sökande från Värmland, Dalsland, Svealand och Norrland ("hemortsrätten") prioriteras i vår novischkö.

2. Det andra sättet är att bli aktiv i vår nation. Poäng ges till varje student som är involverad genom ett poängsystem baserat på hur mycket de jobbar inom nationen. När det finns ett ledigt korridorrum eller lägenhet tilldelas rummen till studenter som har de högsta poängen. Förmän och jobbare prioriteras i bostadskön.

Om du vill ansöka om boende, fyll i pdf-filen nedan och skicka till husfman@wermlandsnation.se 

 

Apply for housing

Your application is valid for 6 months and can be renewed by emailing the Husförman.

Corridor rooms

 

Corridor room is for those who want their own room but want to share the kitchen and bathroom with other students. The rooms are circa 16 square meter and comes unfurnished, but has closet and a sink. 

Apply by filling in the pdf-file below with your contact information and send it to the housing foreman

Korridorrum

 

Korridorrum är för dig som vill ha ditt eget rum men vill dela kök och badrum med andra studenter. Korridorrum är perfekta för dig som önskar ett socialt och trevligt boende. Rummen är cirka 16 kvm, omöblerade, men har garderober och handfat.  

Ansök genom att fylla i pdf-filen nedan med dina kontaktuppgifter och skicka den till vår husförman.

Apartments

Apartments are for you who wish to have your own kitchen and private space during your university studies. We have apartments ranging from studios to 4-room apartments. You apply for the entire apartment, meaning you are responsible for finding your roommates.

Apply by filling in the pdf-file below and by sending it to the Houseforeman

Lägenheter

Lägenheter är för dig som önskar ett eget kök.  Vi har lägenhet från ettor till 4-rumslägenheter. Du ansöker om hela lägenheten vilket innebär att du är själv ansvarig för att hitta dina rumskamrater.

Ansök genom att fylla i pdf-filen nedan och genom att skicka den till vår husförman.

Wermlands Nations Studenthem covid19-policy

This policy is valid for all tenants att Wermlands Nations Studenthem and regulates what is allowed in shared areas, action plan if you have symptoms and get ill, and how to prevent the risk of virus spreading in Wermlands Nations Studenthem. 

 Hyresreglemente 

Förutom hyreskontraktet som skrivs mellan parterna, reglerar detta hyresreglemente avtalsförhållandet mellan hyresgäst och hyresvärden Wermlands Nations Studenthem.