top of page

Festmästeriet

Festmästeriet är kommittén som planerar och arrangerar Nationens baler, festligheter och anordnar sittningar för våra förmän. Ansvaret omfattar allt från att boka lokaler och underhållning, vara värd för de fester som Nationen traditionellt håller och lagar maten till evenemangen.  

Om du är ute efter att vara med i ett team vars uppgift är att arrangera riktigt grymma fester, samt vara delaktig som arrangör för några av de mycket formella evenemang som arrangeras av Nationen, bör du söka en tjänst på Festmästeriet.  

Festmästeriet rapporterar till PQS

249452117_4616597571720434_5814542946223306817_n.jpg

Positioner

Övermarskalk - 1 st


Övermarskalken ansvarar för att arrangera Esias Tégners Bal som varje år hålls den tredje helgen i oktober. Detta inkluderar tre evenemang: Varggasque, Balen och Nävgröten. Övermarskalken är ansvarig för bokning av lokal, underhållning, catering, blommor, dekorationer och tal. Du skaffar och leder ett team av marskalkar som kommer att vara din hjälp med förberedelser och arbetar som marskalkar under evenemangen. Du ska sitta vid hedersbordet och se till att programmet går enligt schemat, samt
förbereder ett tal till middagen.

Festmästare - 2-3 st


Festmästare ansvarar för nationens traditionella festligheter. De ansvarar för planeringen
och genomför t.ex. novischfesten, sommarfesten och surströmmingsgille, samt
Varggasque och efterfest på Esaias Tegners bal. De ordnar också tacksittningar för våra förmän.

 

Festmästare har ett nära samarbete med köksmästare, huvudmarskalk och nya förmän. Som festmästare anordnar du ca 3-4 evenemang per termin. Du kan bli ombedd att arbeta vid andra typer av evenemang som t.ex pubar, klubbar och sittningar.

Fanbärare - 1 st


Som fanbärare ansvarar du för att bära nationens officiella flagga under ceremonier där Fanborgen (flaggsällskapet) deltar. De skaffar flaggan från Fanborgen. Till dessa ceremonier krävs vit slips.

Du arbetar ca 3-4 evenemang per termin.

Novischförman - 2 st


Novischförmännen ansvarar för nationens novischperiod. De ansvarar för planeringen
och utförande av aktiviteter för våra novischer. De utser också faddrar för novischperioden.
Tillsammans med festmästare, köksmästare och toastmasters arrangerar de även novischfester. Som en novischförman utför du ditt huvudsakliga under de första månaderna.

bottom of page