Wermlands Nation

Wermlands Nation är en plats som välkomnar alla. Vi har aktiviteter för den aktiva, miljömedvetna eller den som bara vill ha en plats där de kan träffa vänner, såväl gamla som nya. Som en del av vårt uppdrag att vara miljömedveten och hållbar nation så sparar vi en kvadratmeter av en regnskog för varje ny medlem.

Senaste totalsummor för regnskog sparade:

2018 300 kvadratmeter

2017 300 kvadratmeter

2016 400 kvadratmeter


Vår historia


Nationen bildades 1682 och hade då fyra inskrivna studenter: Johannes Eric Ahlström, Johannes Edberg, Johannes Tringholm och Magnus Norgreen. Till inpektorn valdes Andreas Stobæus, professor i romersk poesi och vältalighet.

 

I slutet av andra världskriget behövde Wermlands Nation att möta den växande frågan om bostadsbrist för sina egna medlemmar. Med Lunds universitet alltmer växande var tidigare lösningar som att hyra ett rum från en släkting, inte längre en livskraftig lösning. 1947 öppnade vi dörrarna till vårt nya nationhus på sin nuvarande plats på Stora Tvärgatan. Den stod ut från omgivningen med sin moderna design på den norra kanten av det gamla området som hette Nöden. Under årtiondena har området kring Wermlands Nation förändrats med rivning av byggnader och gator som förskjutits. Som ett resultat sticker byggnaden ut nu, medan den innan stod i linje med de omgivande byggnaderna.

 

Vid 1950-talet hade Wermlands Nation redan vuxit ut sitt nya hus som öppnats för mindre än ett decennium tidigare. Slutligen, 1959, färdigställdes det ytterligare tillägget på den västra sidan av vår nation. Det var ungefär samma tid som vi började arbeta med ett annat studentbostadsprojekt längs Måsvägen i samarbete med Kalmar och Blekingska nationer. Tyvärr under denna tid på 70-talet, på grund av kombinationen av nedgången i ekonomin och bestämmelserna för de statliga lån som användes för att finansiera studentbostadsprojektet, var Wermlands Nation på väg att gå i konkurs om ingenting gjordes. Till slut behövde vi sälja de ytterligare studentbostäder som hade byggts.

Wermlands idag

Idag är Wermlands den sydligaste av Studentlunds nationer. Nationen ligger bara ett stenkast från Botulfsplatsen, Lunds centrala busstation. Nationen ligger även nära till Stadsparken och välkomnar 50-tal studenter som sina boenden.

wermlands.jpg

Kuratel

 

Kuratel är nationens operativa ledare. Alla kuratelmedlemmar har olika ansvarsområden, men du kan alltid hitta några av dem på kontoret, på Stora Tvärgatan 13. Kom förbi en kopp kaffe eller skicka ett e-postmeddelande om du har några frågor!

kristyQ.jpg

Kurator

Kristy Louise Rhades

 

Kurator (Q) representerar nationen både internt och externt i olika möten. Q leder också arbetet i Kuratelet och hela studentföreningen. Dessutom måste Q främja sammanhållning och gott humör.

Du kan kontakta kuratorn om du har frågor om ditt medlemskap, nationens reglemente eller värderingar, styrelsen eller något annat angående nationens image.

Kontakta Q här.

Prokurator Social

David Bogatic

Prokurator Social är ansvarig över nationens aktiva och aktiviteter. PQs är även ansvarig för bar- och restaurangverksamhet, såsom att beställa dryck och mat. PQs ansvarar också för förmännens välbefinnande, schemaläggning samt interna aktiviteter.

Kontakta PQS, ifall du har frågor kring verksamheten, ifall du vill jobba på puben/frunchen eller om du är intresserad av att styra ett evenemang eller liknande.

Kontakt PQS här.

23755356_1074596509349096_30308113613755

Prokurator Ekonomi

Guan Caomengqian

Prokurator ekonomi är Kurators högra hand och ansvarig för nationens ekonomi. PQe tar hand om redovisning, skickar in budgetförslag och gör finansiella rapporter en gång per termin.


Skicka ett meddelande till PQE om du har några frågor kring nationens ekonomi och investeringar, dina betalningar till nationen eller om du har problem med betalningar.


Kontakta PQE här.

Donera till nationen här.

Husförman

 

Husförman är den kuratelmedlem vars ansvar inkluderar kontakt mellan nationen och HSB (den organisation som är ansvarig för huset). Husförman är hyresvärden för människorna som bor i byggnaden och tar hand om mindre renoveringar i byggnaden.

Husförman är din kontaktperson, om du har några frågor om rummen eller lägenheterna på nationen, om du vill ansöka om bostäder eller om du har problem med ditt Wermlands-boende.

Kontakta Husförman här.
Ansök om bostäder här.

Styrelsen

 

Styrelsen är nationens strategiska beslutsfattare och ansvarar för nationens långsiktiga planering. Styrelsen är även de som redigerar och upprätthållar nationens reglemente samt agerar som stöd till kuratelet.

Styrelsen består av inspektoratet, kuratelet, 4 expertmedlemmar och 4 studentmedlemmar. Styrelsen för hösten 2020 består av:

Pär Omling (Inspektor)
Martin C. E. Asker (Proinspektor)
Jimmy Pilo (Proinspektor)
Cecilia Rodell
Torbjörn Jönsson

Amanda Cervenka
Alexandra Julin

André Hultman

Sofia Bergh

Varje medlem har rätt att delta i styrelsemötet. Du kan kontakta Kurator om du vill delta eller har frågor om styrelsen eller något annat om nationen.

Kontakta Q här.

Förmän

 

En förman är en speciell aktiv position på Wermlands Nation. Att vara förman är ett stort ansvar, men också massor av kul! Förutom att umgås med dina vänner medan du arbetar, finns det en hel del fördelar du får av att vara en förman på Wermlands Nation.

Det finns flera olika förmannapositioner, allt från mer praktiska positioner som att ansvara för köket, baren eller frunchen till "exp & kultur" -positioner som PR-chef, miljösamordnare eller körförman.

Alla förman får ett så kallat grönt kort, som ger fri entré till alla andra nationer. Ju oftare du arbetar, desto fler matbiljetter får du. Med dessa kan du få gratis mat under våra andra verksamheter.

Kuratel organiserar också regelbundna aktiviteter, till exempel en förmannaresa och förmannakul. Allt detta är helt gratis som ett tack för våra förmännens hårda arbete.

Detta är också ett perfekt tillfälle att snygga till ditt CV med lite volontärarbete!

Här är en lista över nuvarande positioner *, både vakanta och upptagna:

* Vi gör årligen ändringar i vår lista över förtroendepositioner. Om du har en bra idé, tveka inte att kontakta vår kuratel eller styrelsen.

HUR ANSÖKER JAG?

De lediga positionerna kommer att tillkännages av valberedning på vår webbplats och Facebook-sida fyra veckor före landskap. Du kan nominera dig själv eller andra som du tycker är lämpliga för en post. Du gör detta genom att fylla i det länkade formuläret i meddelandet. Efter det kommer valberedningen att kontakta kandidaterna för att boka en intervju.

INTERVJUN

Under intervjun kommer nomineringskommittén fråga om dig, om posten du har sökt, om du vet vilka ansvarsområdena kommer att vara, varför du tycker att du är lämplig för tjänsten och så vidare. Intervjun är oftast väldigt avslappnad och du behöver inte vara rädd för att gå på intervju.

När intervjun är över kommer valberedningen att diskutera om de tycker att du är lämplig för positionen eller inte. Sedan gör valberedningen ett beslut och nominerar de personerna som de anser mest lämpliga. Om du blir nominerad måste du komma till nationsmötet och presentera dig själv och svara på några frågor som de andra som deltar på mötet kan ha. Efter detta kommer nationsmötet (Landskap) att rösta och om du får majoritet har du officiellt blivit valt till förman!

MOTFÖRSLAG

Om du inte blir nominerad eller missar nomineringsperioden kan du alltid gå upp som ett motförslag genom att skicka ett e-postmeddelande till q@wermlandsnation.se. Att man inte blir nominerad som förman kan hända om fler ansöker än det finns lediga platser, eller valberedningen inte tror att du skulle vara lämplig som förman. Du kan gå upp som ett motförslag fram tills en vecka innan nationsmötet, landskap.

Gästkort

 

Har du vänner som kommer på besök och vill visa hur studentlivet i Lund ser ut? Då kan du köpa ett gästkort som gör att de kan komma in i alla nationer i Lund.

Kravet är att de är studenter på universitet eller högskola någonstans i Sverige eller utomlands. Att studera vid Lunds universitet kvalificerar inte för ett gästkort. I så fall rekommenderas du att gå med i Studentlund och välja en nation.

Du behöver antingen en original- eller tydlig kopia av deras ID med matchande student-ID (där giltighetsdatumet tydligt anges). Gästkortet kostar 70 kr. Detta gäller då i 7 dagar.

Gästkort säljs under expeditionens öppettider.

Måndagar - fredagar: 10:00 - 13:00
Onsdagar: 17:00 - 19:00

 

Landskap

Landskap, nationsmöte, är nationens högsta beslutsfattande organ. Det finns fyra officiella landskap under året som heter Lagtima Landskap. Det finns också en möjlighet att kräva ett extra Landskap som heter Urtima Landskap.

Alla medlemmar är välkomna att delta och har rätten att rösta. Under dessa möten fastställs till exempel nationens budget och årliga bokslut med resultat samt väljs våra förmän, styrelse och kuratelare.

Policy & Våra dokument

 

Landskap, the nation meeting, is the highest decision-making power at the nation. There are four official landskap during the year called Lagtima Landskap. There is also a possibility to call for an extraordinary Landskap called Urtima Landskap. 

All members are welcome to join, and entitled to vote. During these meetings the nation's budget and yearly balance are determined, for example, and our Foremen, Board and Kuratel Members are elected. 

STADGA

DROGPOLICY

VISION & VÄRDEGRUND

GDPR-POLICY

ALKOHOLPOLICY

MILJÖPOLICY

Resten av policyna, såsom  soulagerings-, investerings-, interimtillsättnings- och krishanteringspolicyn, kan du läsa på vår expedition. 

Nation friend

 

Wermlands Nations Nationsvän - Josefine Andersson

Någon att prata med om vad som är viktigt för dig. Behöver du någon att prata med?

Nationvännen är nationen egen supportfunktion och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd i livet. Vår nationvän är Josefine Andersson och är studentpräst vid Lunds universitet.

Tanken bakom nationsvän är i första hand att ha någon som är tillgänglig för samtal och rådgivning för nationmedlemmar och aktiva. Nationvännen är där för alla oavsett tro eller icke-tro och konversationen kännetecknas av det som är viktigt för dig som söker hjälp och stöd.

Josefine har en absolut tystnadsplikt och samtalen är gratis.

Vill du komma i kontakt med Josefine?
Josefine Andersson kan nås på 046-71 87 47 eller via josefine.g.andersson@svenskakyrkan.se.

 

Du kan läsa mer om Studentprästerna vid Lunds universitet här.