top of page

Idrottskommittén

Wermlands har en egen idrottskommitté. Kommittén består av idrottsförmän.​ Den senaste tiden har kommittén fokuserat på yoga och vandring och som del av kommittén hjälper du till med att organisera och leda evenemangen samt kommunicerar med Kuratelet om det är något som behövs för aktiviteterna.

​​​​

Om du vill vara värd för någon form av sportevenemang eller aktiviteter hos Nationen bör du överväga att söka en tjänst. Vi vill förbli aktiva och vill ha din hjälp med att hantera denna viktiga del av nationen.  

Sportkommittén rapporterar till PQS.

IMG_6309.png

Positioner

Yogaförman - 3-4 st


Yogaförmän ansvarar för nationens yogarelaterade aktiviteter. Yogaaktiviteternas program
bör vara sammanhängande och genomtänkt. En yogaförman ansvarar också för att alla
nivåer av deltagande, nybörjare eller experter, bör kunna delta i den utsträckning de vill. Skulle viljan till andra typer av yogarelaterade aktiviteter finnas, ankommer det hos förmännen att vidga vyerna. Som
en yogaförman anordnar du en yogaklass minst 6 gånger utspridda under terminen.

Idrottsförman - 2 st


Idrottsförmän ansvarar för nationens idrottsrelaterade verksamhet. Idrottsförmän har stor
frihet i att välja aktiviteter och koncept. Eftersom erfarenhetsnivåer säkert kommer att variera mellan
deltagare är det idrottsförmannens uppgift att skapa aktiviteter som är lämpliga och roliga för alla erfarenhetsnivåer. De kommer även att hjälpa NATU-förmän vid större idrottsevenemang arrangerade av Kuratelet. Som en idrottsförman anordnar du minst 5 evenemang tillsammans med en kollega per termin.

Vandringsförman - 2 st


Vandringsförmän ansvarar för nationens vandringar. Vandringsförmän har friheten att fritt (inom
rimlighetens ramar) välj rutten och vandringens omfattning, men bör alltid tänka på den deltagarnas nivå. Vandringsförmän ansvarar för hela gruppen under vandringen. Som en vandringsförman anordnar du en vandring minst 4 gånger utspridda under terminen.

bottom of page